Jak się modlić?

1. Usiądź w odosobnieniu.

2. Posłuchaj Pieśni Jonasza. (następny scroll)

3. Przeczytaj krótkie słowo Boże. (poprzedni scroll)

4. Wyłącz telefon, zasłoń oczy i trwaj na modlitwie przez godzinę

5. Pomódl się słowami modlitwy Jonasza. (następny scroll)

Czytaj więcej...

Pieśń Jonasza

Modlitwa Jonasza

W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział.
Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos.
Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął.
Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną.
Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich,
<jakże choć tyle osiągnę, by móc> wejrzeć na Twój święty przybytek?
Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło, ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę.
Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zostały poza mną na zawsze.
Ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści, Panie, mój Boże!