Co pół roku, w czasie długich weekendów (majowego i listopadowego), organizujemy spotkania młodzieży oblackiej, tzw Zjazdy NINIWY. Zazwyczaj uczestniczy w zjazdach od 200 do 300 młodych osób. Staramy się, żeby miejscami spotkań były oblackie parafie, dzięki czemu angażowana jest cała lokalna społeczność. Młodzież śpi w szkołach lub u rodzin, które zdecydują się ją ugościć.

To świetny czas na poznawanie Boga i siebie samego przez kontakt z innymi młodymi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Bogaty program każdego zjazdu nie pozwala się nudzić, a każdy z nich opatrzony jest ciekawym tematem przewodnim.

*Uczestnicy wydarzeń, którzy nie są pełnoletni, muszą dostarczyć ojcu prowadzącemu zgodę opiekunów na uczestnictwo w spotkaniu. Zgodę można pobrać ze strony internetowej: www.niniwa.org/zgoda-opiekunow/.

Kiedy? Długi weekend majowy i listopadowy.

30.04-3.05 XXXII Zjazd NINIWY – w Gdańsku

11-14.11 XXXIII Zjazd NINIWY – w Obrze

Rozpoczęcie pierwszego dnia o 20.00, a zakończenie ostatniego dnia obiadem o 14.30.

Koszt: 70 zł

Odpowiedzialny: o. Tomasz Maniura OMI