Założenia Wolontariatu Misyjnego

Wolontariuszem może zostać każdy kto:

– w dniu wyjazdu ma ukończone 18 lat
– jest obecny na min. 3 spotkaniach przygotowawczo-formacyjnych w ciągu roku
– jest osobą praktykującą w Kościele Rzymskokatolickim
– weźmie aktywny udział w min. 1 akcji organizowanej przez Wolontariat
– potrafi współpracować w grupie
– przedstawi zaświadczenie od swojego duszpasterza, potwierdzające jego praktykę w Kościele
– posiada podstawową znajomość języka kraju, do którego chce wyjechać

Czas i miejsce:

– Wyjazd trwa trzy tygodnie; do wyboru są terminy w lipcu i sierpniu.
– Udajemy się do parafii Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na terenie całej Ukrainy i w inne miejsca.
– Zakwaterowanie przewidziane jest bezpośrednio w klasztorach lub u parafian.

Koszty:

– Opłata, jaką ponoszą wolontariusze, to pokrycie kosztów przejazdu.
– Środki na utrzymanie się na miejscu zobowiązani jesteśmy zgromadzić w Polsce na różnego rodzaju akcjach i zbiórkach.

Organizatorzy:

– Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA
– Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej