Wolontariat Misyjny NINIWY

Wolontariat Misyjny NINIWY jest jedną z form działalności Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieżowego NINIWA. O Duszpasterstwie Młodzieży Oblackiej poczytaj więcej na www.niniwa.org.

Sam Wolontariat Misyjny to sposób na zaangażowanie i służbę młodych ludzi, którzy mogą zrobić coś dobrego w miejscach, gdzie są bardzo potrzebni. Najbliższy naszym sercom jest wschód (Ukraina, Białoruś itd.) i tam przez wiele lat angażowaliśmy większość naszych sił. Rozwijamy się jednak i otwieramy na nowe miejsca i potrzeby. Nie bez znaczenia jest też słowo “misyjny”. Oznacza ono, że udajemy się tam, gdzie prowadzone są misje, szczególnie te, które prowadzą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, choć nie tylko. Dlatego wszędzie, gdzie jesteśmy, ewangelizujemy. Sami w większości nie jesteśmy świeckimi misjonarzami, a jedynie pomocnikami w dziele misyjnym.

Jeśli jesteś pełnoletnią osobą i masz w sobie dużo niespożytej energii i troski o innych – zapraszamy!

Oto założenia naszego Wolontariatu:

Poznając charyzmat św. Eugeniusza de Mazenoda nie jesteśmy obojętni na problemy krajów misyjnych i wymagających re-ewangelizacji. Św. Eugeniusz pragnął zdobywać dla Boga tych, którzy Go jeszcze nie poznali. Chciał, by ludzie różnych narodów przyjęli prawdę Ewangelii. „Całe zgromadzenie jest misyjne. Jego naczelną służbą jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym. Niesie ono Dobrą Nowinę ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomaga im odkryć w świetle Ewangelii ich własne wartości (…). Wszędzie bowiem nasze posłannictwo polega na tym, aby najpierw iść do tych, których sytuacja głośno woła o nadzieję i zbawienie, jakie w pełni może przynieść tylko Jezus Chrystus” (Konstytucje i Reguły Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 5).

Pragniemy mieć udział w charyzmacie oblackim, a jest to charyzmat misyjny. Chcemy nie tylko modlić się za Misjonarzy Oblatów, ale nawiązać z nimi współpracę. „Współpraca z oblatami może polegać na pracy z nimi w jakiejś posłudze w charakterze dowolnego duszpasterskiego współpracownika w Kościele, na przykład w parafii, w szkole, czy na misji” (M. Zago, Świeccy [w:] Słownik wartości oblackich, Poznań 2004, s. 697.)

Jan Paweł II w swym liście apostolskim Novo Millennio Ineunte napisał m. in. o tym, że podstawowym zadaniem prowadzenia misji i służby ewangelizacyjnej wśród narodów pozostaje głoszenie, że w Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, ludzie znajdują zbawienie (por. Jan Paweł II, Novo Millenio Ineunte 56). Najbardziej ubogim jest ten, kto nie zna Chrystusa.

A zatem…

…Istnieje możliwość przeznaczenia części czasu wakacji (lub urlopu) na służbę ewangelizacyjną na wschodzie Europy, gdzie żyją i pracują oblaci. Nasza posługa stanowi odpowiedź na wciąż aktualne Boże wezwanie, przypominane nam przez usta wsłuchanych w Niego świętych i proroków naszych czasów. Aby kontynuować współpracę z oblatami, poznawać realia ich życia na misjach i w krajach potrzebujących re-ewangelizacji, jesteśmy przez niektórych z nich informowani w ciągu roku o wydarzeniach osbywających się w ich parafiach. Spotkania z oblatami i innymi kapłanami pracującymi na misjach, którzy odwiedzają co pewien czas Polskę, są również dobrą okazją, by poszerzać swą świadomość dotyczącą problemów Kościoła w innych krajach.

Jesteśmy otwarci na współpracę z kapłanami diecezjalnymi, pracującymi na wschodzie i zachodzie Europy. Wolontariat Misyjny NINIWY jest propozycją zaangażowania dla dorosłych, którzy pragną dzielić się wiarą z mieszkańcami innych krajów. Stanowi także odpowiedź na wezwanie ostatnich papieży, by obudzić duszę Europy. Osoby zaangażowane w posługę dla Europy są także otwarte na służbę wobec Polaków, którzy przebywają za granicą, co stanowi odpowiedź na aktualne znaki czasu.

Nasza posługa jest ukierunkowana na ewangelizację. Organizacja finansowego zaplecza spoczywa na osobach odpowiedzialnych za krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne. Osobą odpowiedzialną za tę posługę, będącą swego rodzaju diakonią – propozycją służby poza granicami Polski, może być osoba świecka, współpracująca z kapłanem odpowiedzialnym w kraju za wspólnoty Niniwy. Elementy posługi ewangelizacyjnej poza granicami naszego kraju to koncerty ewangelizacyjne, na których głosimy kerygmat, organizacja spotkań dla młodzieży i dorosłych, spotkania z dziećmi w domach dziecka, pomoc dla parafii, w których podejmujemy służbę. W miasteczkach, w których do kościoła przychodzi tylko kilkanaście osób lub tam, gdzie jeszcze nie ma budynku kościoła, próbujemy docierać do mieszkańców przez rozmowy indywidualne, zajęcia dla dzieci i młodzieży, koncerty w domach kultury, szpitalach, domach dziecka lub na ulicy. Podejmujemy też posługę dla parafian, gdyż bardzo istotne jest pogłębienie ich świadomości odpowiedzialności za ewangelizację swego miasta.

Tylu ludzi jeszcze nie poznało miłości Chrystusa i żyje w mroku niewiedzy, smutku, lęku! Pozostaje w obliczu tego faktu powtórzyć za św. Pawłem: „Biada mi, gdybym nie głosił Dobrej Nowiny” (1 Kor 9, 16).

[na podstawie materiałów formacyjnych „NINIWY”]