Nasze cele

Głównym celem wyjazdów na Ukrainę i w inne miejsca misyjne jest pomoc tamtejszym parafiom Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej lub innym placówkom, które poprosiły nas o pomoc. Charakter naszej posługi w głównej mierze zależy od tego, do jakiej placówki zostaniemy posłani.

Zazwyczaj do zadań wolontariuszy należą:

– Czynny udział w życiu parafii- służba liturgiczna, prowadzenie nabożeństw, adoracji, udział w czuwaniach, prowadzenie rekolekcji;
– Opieka nad kościołem;
– Praca z dziećmi w przyklasztornych świetlicach bądź domach dziecka;
– Organizowanie półkolonii;
– Odwiedziny chorych w szpitalach z Komunią Św.;
– Odwiedziny starszych parafian;
– Drobne przyklasztorne prace remontowe (malowanie okien, koszenie trawy);
– Pomoc w kuchni;
– Duże projekty budowlane (np. budowa kościoła);
– Organizowanie koncertów ewangelizacyjnych;
– Ewangelizacja „na ulicach”;
– Pomoc przy organizacji i obecność na Festiwalu Młodych „Tchnienie Życia”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *