3 sita Sokratesa to metoda oceny przydatności inforamcji.

Zanim usłyszysz informację przesiej ją przez sita prawdy, dobra i użyteczności.

Po pierwsze, czy informacja jest prawdziwa?

Po drugie, czy niesie ze sobą jakieś dobro?

Po trzecie, czy może być pożyteczna?

Jeżeli informacja nie spełnia któegoś z tych warunków, to nie warto jej posiąść.