Rozważania Ewangelii

Zapraszamy do modlitwy Ewangelia z dnia. Codziennie publikujemy Ewangelię z dnia wraz z rozważaniem prowadzonym przez ojców oblatów.

Rozważanie na poniedziałek, 10 sierpnia

J 12,24-26 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na…

Rozważanie na niedzielę, 9 sierpnia

Mt 14,22-33 Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu,…

Rozważanie na sobotę, 8 sierpnia

Mt 17,14-20 Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana, prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». Na to Jezus odrzekł: «O plemię…

Rozważanie na piątek, 7 sierpnia

Mt 16,24-28 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek,…

Rozważanie na czwartek, 6 sierpnia

Mt 17,1-9 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do…

Rozważanie na środę, 5 sierpnia

Mt 15,21-28 Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili:…

Rozważanie na wtorek, 4 sierpnia

Mt 14,22-36 Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od…

Metoda rozważania Ewangelii

Proponujemy Ci naszą metodę rozmyślania nad słowami Pisma Świętego. Ta sama metoda przedstawiona została w Przewodniku Niniwity, który mógł Ci wpaść w ręce w przeszłości. Została ona opracowana na bazie dotychczasowych doświadczeń, ale warto zauważyć, że jej korzenie sięgają metody sulpicjańskiej, która również jest stosowana przez oblatów.

Warto wyznaczyć sobie jakiś konkretny czas na taką modlitwę. Chodzi zarówno o wybór pory dnia, kiedy będziemy mieć więcej spokoju, ale też o założenie sobie określonej ilości czasu na modlitwę, np. 30 minut. Nieraz nawet w ostatnich minutach możemy zobaczyć światełko nowej, wartościowej myśli. Przepadłaby, gdybyśmy wcześniej się zniechęcili. Warto trwać do końca.

Oto poszczególne etapy modlitwy z krótkimi wyjaśnieniami:

Modlitwa przed rozmyślaniem nad słowem Bożym

Prowadzący (P.): Przyjdź, Duchu Święty.

Wszyscy (W.): Napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

P.: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W.: I odnowisz oblicze ziemi.

P.: Módlmy się:

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

Modlitwa słowem Bożym

1. Przygotowanie

Wyciszam się, uspokajam myśli i wchodzę w spotkanie z Bogiem.

Tu i teraz, świadomy tego, kim jest Bóg i kim jestem ja, proszę o konkretny owoc modlitwy.

2. Trzon medytacji

 • Jezus przed moimi oczyma
  Czytam uważnie tekst, aby dokładnie go zrozumieć.
  Wyobrażam sobie opisaną sytuację, a w momentach rozproszeń wracam do obrazu.
 • Jezus w moim sercu
  Obserwuję, jaką reakcję słowo we mnie wywołuje, i rozmawiam o tym z Bogiem.
  Gdy już nie pojawiają się we mnie nowe treści, po prostu trwam przed Bogiem, adoruję.
 • Jezus w moich rękach
  Dar zwracam uwagę na to, co konkretnie otrzymałem w tej modlitwie.
  Zadanie do czego Pan mnie wzywa tym darem? Robię konkretne postanowienia.

3. Zakończenie

Dziękuję, analizuję i przepraszam za zawinione rozproszenia, owoce powierzam wstawiennictwu Maryi.