Zgoda opiekunów – Kokotek

Nasze spotkania, wydarzenia i rekolekcje adresowane są do młodzieży w wieku od 15 do 35 roku życia. Każdy niepełnoletni uczestnik musi koniecznie posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w wydarzeniu, hospitalizację itp. Wzór zgody można pobrać stąd (kliknij).