Dawne Centrum Formacji NINIWA

IMG_2213Centrum Formacji NINIWA to dawny, pierwotny oblacki ośrodek dla młodzieży w Kokotku (dzielnica Lublińca). Obiekt ten Misjonarze Oblaci MN otrzymali do użytkowania w 2008 roku od Diecezji Gliwickiej i od tej pory znacząco go odświeżyli i zaadaptowali pod działalność młodzieżową. Ostatecznie nieruchomość została trwale przekazana na własność oblatom i rozpoczęły się przygotowania do budowy na jego terenie nowego, dużego domu dla młodzieży. Dotychczasowe warunki nie umożliwiały już bowiem dalszego rozwoju działalności. Ostatecznie budynku nie zbudowano, ponieważ oblatom udało się pozyskać dużo większy i bardziej rozwojowy obiekt po dawnym ośrodku “Silesiana” znajdujący się niecałe 2 km od dotychczasowej placówki.

Obecnie, w 2017 roku, ośrodek pod adresem Kokotek 22 w Lublińcu ciągle jeszcze tymczasowo służy działalności młodzieżowej, ale z czasem, po niezbędnych remontach, przeniesie się ona w całości do nowego Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA nieopodal. Na terenie starego obiektu pozostanie natomiast dalej dom wspólnoty oblackiej i siedziba parafii w Kokotku. Zaplecze nieruchomości z pewnością zostanie też dobrze spożytkowane. Trwa planowanie jego przyszłego zastosowania na potrzeby oblackie.

Swoistą pamiątką po działalności młodzieżowej pozostaną z pewnością wizerunki malowideł i nazwy domów na terenie ośrodka, które wywodzą się z tła duchowego NINIWY. Oto one.

 

Patronowie i wizerunki:

Św. Eugeniusz de Mazenod – Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Św. Eugeniusz dorastał w środowisku XIX-wiecznej arystokracji Aix en Provance na południu Francji. Mimo pełnego zabawy i frywolności życia nie był szczęśliwy. Rozwód jego rodziców i kolejne trudne życiowe doświadczenia coraz bardziej skłaniały go do refleksji, że życie takim jakie je prowadzi nie przyniesie mu szczęścia. Ostatecznie doświadczenie wielkiej Bożej Miłości w czasie przeżytej ceremonii Wielkiego Piątku, głęboko uświadomiło mu powołanie do większych rzeczy. Został kapłanem, następnie biskupem, a po śmierci świętym! Oprócz założenia zgromadzenia oblackiego bardzo istotna była jego działalność z młodzieżą. Skupiał wokół siebie ok. 300 młodych, którym poświęcał czas, z którymi przeżywał modlitwę i zabawę.Naśladując świętego chcemy pracować z młodymi wychodząc naprzeciw ich potrzebom i problemom, a także dając warunki do rozwoju i formacji. Wizerunek świętego widnieje od frontu domu oblackiego w Kokotku, zwanego „Domem św. Eugeniusza”. Obraz przypomina o posłudze, jaką oblaci powołani są pełnić.

Jezus – tej postaci przedstawiać nie trzeba, choć z drugiej strony, właśnie o Nim chcemy z największą mocą mówić innym. Największe malowidło na terenie naszego centrum, umieszczone z tyłu Domu św. Eugeniusza, to właśnie twarz Jezusa.Nieustannie przypomina nam, Kto jest najważniejszy w naszym życiu, pracy czy też rozrywce.

Anioł Stróż – każdy ma swojego. Również tutaj przy zabawie, pracy, obowiązkach i modlitwie prosimy go, by opiekował się nami, chronił od zła, wypadku, czy niechcianych rozproszeń. Duży wizerunek Anioła Stróża znajduje się na Domu Św. Eugeniusza i patrzy na plac ośrodka, żeby chronić wszystkich bawiących się i pracujących na nim ludzi.

Święci Młodziankowie – pierwsi męczennicy, ofiary herodowej żądzy władzy, patronowie z dnia 28 grudnia, uznanego za dzień założenia wspólnoty NINIWA. Wizerunek Świętych Młodzianków znajduje się przy tabernakulum naszej kaplicy. Przypomina nam o wielkim darze życia, jaki otrzymaliśmy, by dobrze go wykorzystać.Z czasem odnowiony zostanie największy budynek naszego centrum zwany „Domem Św. Młodzianków”. Tam też umieszczony zostanie ich wizerunek. W przyszłości wizerunek świętych znajdzie się także na ścianie  nowego Domu Świętych Młodzianków.

Jonasz – prorok, który głosił grzesznemu miastu Niniwie, że musi się nawrócić, żeby uniknąć zagłady. Zanim jednak zdecydował się spełnić Bożą wolę, długo się opierał. Uciekał od Boga i nie chciał ratować nie rokujących poprawy grzeszników. Jego nawrócenie odbyło się w czasie symbolicznej trzydniowej kary we wnętrznościach ryby. Ostatecznie bohaterowi Księgi Jonasza udaje się nawrócić Niniwę, choć wciąż powątpiewa on w sens tego miłosiernego Bożego gestu.Również i my podobnie jak Jonasz powołani jesteśmy do ewangelizacji, ale jakże często sami mamy obawy, opory lub brak nam wiary. Wizerunek Jonasza w kaplicy przypomina nam o nieustannej potrzebie nawracania siebie samych i bycia gotowym do pełnienia Bożej służby.

Jan Paweł II – szczególnie zachęcający młodzież do ewangelizacji m.in. przez słowa „Kościół potrzebuje energii, entuzjazmu i ideałów młodych ludzi, aby Ewangelia przenikała tkankę społeczeństwa i pobudzała do cywilizacji prawdziwej sprawiedliwości i miłości bez dyskryminacji. Nie ma czasu, aby wstydzić się Ewangelii, ale raczej należy ją głosić na dachach”. Jest to ogromny, jeśli nie największy, autorytet naszych czasów. Wizerunek papieża i cytat z jednego z jego przemówień do młodzieży widnieje na najmniejszym naszym domu gościnnym, zwanym „Domem Jana Pawła II”. Przypomina nam o obowiązkach jakie mamy względem świata, ale i naszych lokalnych środowisk.

Wszystkie powyższe obrazy są dziełem zaprzyjaźnionego z nami artysty Damiana Malczewskiego.