Czas, w którym rodzi się NINIWA, jest czasem ostatnich miesięcy pontyfikatu Jana Pawła II, a także jego śmierci dla tego świata. Św. Jan Paweł II zaufał młodzieży. Na jej barki złożył dzieło ewangelizacji. W Szwajcarii powiedział do młodych następujące słowa:

Wyrusz w drogę. Nie zadowalaj się dyskutowaniem; nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania! (…). Wy, młodzi, jesteście powołani do głoszenia orędzia Ewangelii świadectwem życia. Kościół potrzebuje waszej energii, waszego entuzjazmu, waszych młodzieńczych ideałów, aby Ewangelia mogła przenikać w tkankę społeczeństwa (…). Nie ma czasu, aby wstydzić się Ewangelii. Jest to raczej czas głoszenia jej na dachach…

Rok wcześniej w Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Europa napisał o Kościele w Europie:

We współczesnym społeczeństwie, często zamkniętym na transcendencję, przytłoczonym przez postawy konsumpcyjne, łatwo ulegającym nowym formom bałwochwalstwa, a jednocześnie spragnionym czegoś, co nie przemija, zadanie, które stoi przed Kościołem w Europie jest trudne, a zarazem porywające. Polega ono na odkrywaniu na nowo poczucia „tajemnicy”; na odnowieniu liturgii, aby była bardziej wymownym znakiem obecności Chrystusa Pana; na tworzeniu nowych możliwości wyciszenia, modlitwy i kontemplacji; na powrocie do sakramentów, zwłaszcza do Eucharystii i Pokuty, jako źródeł wolności i nowej nadziei. Dlatego do ciebie, Kościele, który żyjesz w Europie, kieruję naglący apel: bądź Kościołem, który się modli, chwali Boga, uznaje Jego absolutny prymat, wywyższa Go z pełną radości wiarą. Odkryj na nowo poczucie „tajemnicy”: przeżywaj ją z pokorną wdzięcznością; dawaj jej świadectwo z nieodpartą i udzielającą się innym radością. Świętuj Chrystusowe zbawienie: przyjmij je jako dar, który czyni cię Jego sakramentem; niech twoje życie stanie się prawdziwą „rozumną służbą Bożą”, miłą Bogu ( por. Rz 12, 1).

Mamy nadzieję, że ruch NINIWA, zainspirowany charyzmatem św. Eugeniusza de Mazenoda, będzie choć w niewielkim stopniu odpowiedzią na wezwanie papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty w 1996 roku powiedział do Generała Misjonarzy Oblatów:

Cieszę się, że mogłem kanonizować Eugeniusza de Mazenoda. Chciałbym dzisiaj w moim życiu dokonać tego, czego on dokonał w swoich czasach. Jego relikwie postawiłem w mojej prywatnej kaplicy i wybrałem go na mego osobistego patrona w dziele nowej ewangelizacji.

Jest on także pierwszym i szczególnym patronem naszego ruchu. Wierzymy mocno w Jego orędownictwo i pomoc w tym dziele ewangelizacji, które pragniemy podejmować.

Bóg kieruje naszymi losami. Pierwsze spotkanie kilku młodych z ojcem oblatem w celu zainspirowania ruchu młodzieży oblackiej odbyło się w 2004 r., w liturgiczne wspomnienie Świętych Młodzianków. Jesteśmy przekonani, że Święci Młodziankowie są naszymi orędownikami w niebie i ich także przyjęliśmy jako naszych patronów. Oddali oni swoje życie ze względu na Jezusa, choć sami nie dokonali tego wyboru świadomie. Od razu stali się święci. Mieli w sobie nowe życie, potencjał energii, talentów, pragnień. Patrząc na nich, chcemy Bogu dziękować za życie i za możliwość życia dla Niego i służenia Mu. To dobro, którego Świętym Młodziankom nie było dane dokonać w swoim życiu, za ich wstawiennictwem, chcemy uczynić my.

Trzecim patronem NINIWY jest oczywiście święty już obecnie Jan Paweł II. To on w dużej mierze zainspirował nas do podjęcia wyzwania i jest dla nas punktem odniesienia. Zgodnie z jego wstawiennictwem i z Bożą pomocą chcemy być „kroplą w morzu” ludzkich poszukiwań duchowych. Kroplą, która jest Dobrą Nowiną. Chcemy ją głosić wszystkim z radością i odwagą. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.

Szukasz wspólnoty? Dołącz do jednej ze wspólnot NINIWY w całej Polsce. Znajdź w twojej okolicy.

O tym jak wygląda formacja we wspólnotach NINIWY i z jakich "narzędzi" korzystają nasi duszpasterze.

Podejmij Post Niniwity. Zrezygnuj z używek przez okrągły rok. Zrób w sobie przestrzeń dla Boga.

Poznaj Historię NINIWY. Zobacz jak Pan Bóg nas prowadził, przez różne wydarzenia i doświadczenia.

Św. Eugeniusz de Mazenod, święci Młodziankowie i św. Jan Paweł II.

Poznaj modlitwy, którymi modlimy się na co dzień, z modlitwą św. Eugeniusza o miłość do Chrystusa na czele.

Potrzebujesz rekolekcji i wyciszenia? A może ekstremalnego sportowego wyjazdu? Poznaj ofertę NINIWY.

Wspomóż nas!

Żeby wyremontować OCM potrzebujemy Waszej pomocy! Pomóż w remoncie ośrodka.

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
mail: info@wolontariatmisyjny.pl
tel.: 577 16 00 66