Wolsztyn

Wolsztyn to nietypowe miejsce! Parafia diecezjalna, swego czasu wsparta klerykami oblackimi z Obry i zapałem młodzieży, organizowała regularne spotkania NINIWY. Obecnie grupa jest nieaktywna.

Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie

ul. Dr. Roberta Kocha 38

64-200 Wolsztyn

O wspólnocie :

Początki zawsze są trudne i u nas łatwo też nie było … Jesteśmy młodą grupą ewangelizacyjną, bo powstałą dwa lata temu. Do wspólnoty należą osoby w różnym wieku, począwszy od gimnazjum, przez liceum, studentów oraz pracujących zawodowo dorosłych. Od lipca, mamy pierwsze niniwowe małżeństwo. Bo oto Weronika i Sławomir stanęli na ślubnym kobiercu . Spotykamy się najczęściej, w co drugi piątek, po wieczornej mszy św. o godz. 19.15. Tematy naszych spotkań rodzą się same, z potrzeby serca. Wszyscy są otwarci i chętni do wspólnego dzielenia się i rozważania. Ostatnio dużą popularnością cieszą się scenki rodzajowe i pantomimy, a o rolę w nich biją się niemal wszyscy. Dla nas osobiście, ważne jest również to, że w miarę swoich możliwości, w spotkaniach, w modlitwie i we wspólnych dyskusjach towarzyszą nam: Ksiądz Marek, wikariusz naszej parafii oraz o. Antoni Bochm OMI, o. Paweł Zając OMI i o. Krzysztof Jurewicz OMI, a także diakoni i klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. Jako grupa ewangelizacyjna, staramy się również uczestniczyć, w comiesięcznych Dniach Skupienia, organizowanych w klasztorze w pobliskiej nam Obrze. Uczestniczymy w zjazdach Niniwitów a także w Festiwalu Życia w Kodniu. Większość z nas, tworzy również młodzieżowy zespół Credo. Śpiewamy na mszy św. niedzielnej o 9.30. Poza tym, towarzyszymy śpiewem na uroczystościach zaślubin, a także rocznicach związanych z rocznicą śmierci Jana Pawła II i wyniesieniem na ołtarze błogosławionego Józefa Kuta.