Obra

W WSD Obra działa wspólnota NINIWY i organizowane są comiesięczne Młodzieżowe Dni Skupienia.

Wyższe Seminarium Duchowne
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Szkolna 12
64 – 211 Obra

Telefon do klasztoru (068) 384-20-47

Kontakt z opiekunem i organizatorami MDS w Obrze: mdsobra@gmail.com