Modlitwy

EugeniueszMod

Modlitwa o miłość do Chrystusa

Panie mój, pomnóż dwakroć, trzykroć, stokroć nasze siły, abyśmy mogli Ciebie kochać nie tylko na miarę naszych możliwości – wszak jesteśmy niczym – lecz tak, jak kochali Cię święci, i tak, jak kochała Cię i wciąż kocha Twoja Najświętsza Matka. Ale to nie wystarczy, o nasz Boże. Dlaczego nie moglibyśmy kochać Ciebie tak, jak Ty sam siebie kochasz? Wiemy, że to niemożliwe, ale przecież nie jest niemożliwe pragnienie, skoro odczuwamy je z całą szczerością naszych serc i naszych dusz. Tak, o nasz Panie; chcialibyśmy kochać Ciebie tak, jak Ty sam siebie kochasz. Amen

Modlitwa o powołania w Kościele

Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawróci! i żył, prosimy Cię przez wstawiennictwo błogosławionej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych, daj robotników swojemu Kościołowi, którzy by oddali się bezgranicznie zbawieniu świata, jako współpracownicy Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o powołania kapłańskie

Boże, Ty w swojej miłości do ludu prowadzisz go przez swoich pasterzy. Niech Twój Duch wzbudzi w dzisiejszym Kościele kapłanów, jakich świat potrzebuje: aby pobożnie przewodzili w modlitwie, pokornie służyli przez Sakramenty i mocni wiarą, głosili Ewangelię zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o powołania oblackie

Panie i Boże nasz, spojrzyj łaskawie na naszą rodzinę zakonną. Obdarzaj ją świętością i daj jej taką żywotność, która pociąga innych. Spraw swoją łaską, aby każdemu z nich pomogła dojść do takiej świętości, do jakiej go powołujesz, a wszyscy niech pracują nad zbawieniem braci .w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.