Kokotek

Centrum Formacji NINIWA

ul. Kokotek 22

42-700 Lubliniec

tel. 034 353 12 90

O. Tomasz Maniura OMI – tel. 509 911 680 – maniura@niniwa.org

Zgłoszenia i informacja o wydarzeniach w Kokotku, pomysły, uwagi, administracja www.niniwa.org –  info@niniwa.org

 
Centrum Formacji NINIWA to oblacki ośrodek młodzieżowy w Kokotku (Lubliniec), którego celem jest stworzenie możliwości rozwoju i formacji młodzieży w duchu oblackim. Centrum ma także integrować różne młodzieżowe ruchy oblackie w jednym, wspólnym duchu i miejscu.

Zadaniem ośrodka jest umożliwianie młodzieży przyjazdów indywidualnych, grupowych, rekolekcyjnych i innych.

Odpowiedzialnym za ośrodek jest o. Tomasz Maniura OMI, Duszpasterz Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN. Oblaci zostali wydelegowani do tej placówki w 2008 roku, żeby kontynuować dzieło wspólnoty NINIWA, powstałej w Katowicach cztery lata wcześniej.

Zapraszamy na stronę Centrum Formacji NINIWA w Kokotku!

W malutkiej parafii w Kokotku nie działa obecnie stała grupa młodzieży.