Grotniki

W parafii w Grotnikach nie działa regularna grupa młodzieży. Może to okazja, żeby podjąć wyzwanie?!