Wyprawa 2015 – Radość Życia

Wyprawa 2015. RADOŚĆ ŻYCIA” to akcja organizowana przez Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA jako kontynuacja corocznej tradycji zagranicznych wypraw rowerowych. Celem fizycznym rowerowej pielgrzymki są Wyspy Brytyjskie i Polacy, którzy z różnych powodów byli zmuszeni wyemigrować, a obecnie nierzadko tęsknią za rodzinami, przyjaciółmi, językiem. Działająca od 2007 r. grupa NINIWA Team była już w ponad 42 krajach świata i przejechała ponad 36 tys. km. Zasięg wypraw NINIWA Teamu jest ogromny – Syberia (ponad 8000 km na wschód), a także zdobyte południowy (Gibraltar), zachodni (Cabo da Rocha) i północny (Nordkapp) kraniec Europy.

„Wyprawa 2015. RADOŚĆ ŻYCIA” jest 6-tygodniowym rajdem rowerowym młodych ludzi, którzy z całym wyposażeniem (bez pomocy samochodu!) jadą z Kokotka – Lublińca na Wyspy Brytyjskie. Przemierzać będą średnio 150 km dziennie! Trasa prowadzić będzie przez następujące kraje:

  • Polska
  • Niemcy
  • Luksemburg
  • Belgia
  • Francja
  • Anglia
  • Szkocja
  • Irlandia Północna
  • Irlandia
  • Walia

Trasę wyprawy prześledź na mapce!

Intencja:
Swój trud rowerzyści chcą ofiarować za rządzących światem, aby w swojej pracy pozostali zawsze pełni szacunku dla ludzkiego życia.

Termin:
Początek akcji – wyjazd z Kokotka 3.08.2015 r.
Zakończenie – powrót autokarem i wjazd do Kokotka 13.09.2015 r.

Akcję wspierają media, sponsorzy. W trakcie rajdu na oficjalnej stronie internetowej (www.niniwateam.pl) zamieszczane będą codzienne relacje z rajdu. Systematyczne relacje będą się także ukazywać w mediach. Po powrocie z wyprawy zostanie wydana książka opisująca codziennie rowerowe zmagania.

Kontakt w sprawie akcji:
www.niniwateam.pl / info@niniwateam.pl

o. Tomasz Maniura OMI – organizator rajdu,  tel. 509 911 680, maniura@niniwa.org

Krzysztof Zieliński – media, informacja, tel. 511 805 405, zielinski@niniwa.org