Together 2016

Już po raz trzeci zorganizowaliśmy akcję, w której wspólnie z innymi ekipami jeździliśmy we wspólnej intencji. W roku 2016 papież Franciszek nawoływał do miłosierdzia, dlatego też, uczestnicy wypraw pedałowali, prosząc o Boże miłosierdzie dla świata.

 

GRUPY TOGETHER 2016

Nazwa grupy Opis fanpage  Status
Grupa Krupa  KLIKNIJ KLIKNIJ
Ku górom KLIKNIJ KLIKNIJ
Dream Trip KLIKNIJ KLIKNIJ
Freedom Bike
KLIKNIJ KLIKNIJ
Włóczykoła  KLIKNIJ KLIKNIJ
Rowerowa (Sz)koła Wiary  KLIKNIJ KLIKNIJ