Projekt Życie – po co?

Po co kolejna wyprawa? Dla młodych – zarówno tych, za których się modliliśmy, jak i dla tych, którzy jechali. Pokolenia wyprawowiczów się zmieniają. Duża grupa osób, która jechała po raz pierwszy na wyprawę w 2015 roku, pojechała na 3 następne i tym razem spasowała. Praktycznie nowa ekipa tworzyła wyprawę w 2018 roku. Prawdopodobnie to oni otrzymali najwięcej – przeżywając doświadczenia, które również przeżywali ich starsi koledzy wcześniej. Doświadczenie jakie otrzymuje się na wyprawie jest cały czas aktualne i warto jeździć póki młodzi będą chcieli.