Polska – Syberia. Pomódl się

popieluszko2Podobnie jak w zeszłych latach uruchomiliśmy akcję “Nie jedziesz? Pomódl się!”. Tradycyjnie można było pomodlić się dziesiątką Różańca w intencji rowerzystów i Ojczyzny. Daliśmy też dodatkową propozycję. Raz na jakiś czas zachęcaliśmy do pomodlenia się litanią do bł. Jerzego Popiełuszki.

LITANIA DO BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,

Błogosławiony Jerzy Męczenniku,

Odważny wyznawco Chrystusa,

Wierny świadku Ewangelii,

Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,

Czcicielu Maryi Niepokalanej,

Oddany od dzieciństwa Bogu,

Wychowany w pobożnej rodzinie,

Gorliwy w służbie ołtarza,

Pragnący naśladować świętych,

Wierny głosowi powołania,

Apostole godności człowieka,

Obrońco nienarodzonych,

Miłosierny dla cierpiących,

Wrażliwy na los pokrzywdzonych,

Dobry pasterzu ludzi pracy,

Uczący zło dobrem zwyciężać,

Wzywający do męstwa i solidarności,

Broniący wartości ewangelicznych,

Przestrzegający przed chęcią odwetu,

Wzywający do trwania w nadziei,

Niesprawiedliwie oskarżany,

Okrutnie umęczony,

Kapłanie wierny aż do końca,

Męczenniku prawdy i wolności,

Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.

W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości t wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka t i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *