Misja JuT – Patroni duchowi

Misja JuT – Ostatnie Okrążenie ma aż trójkę patronów duchowych. Z uwagi na intencję wyprawy naturalne, że są nimi święci zwani Apostołami Miłosierdzia.

Pierwszą z nich jest św. s. Faustyna Kowalska, której objawił się Pan Jezus. Miała ona przekazać jego orędzie Miłosierdzia światu. Właśnie na podstawie jej objawienia został namalowany obraz Chrystusa Miłosiernego z jakże ważnym dla nas podpisem – Jezu ufam Tobie.

Drugim z patronów jest bł. ks. Michał Sopoćko. Wielki teolog, kierownik duchowy i spowiednik św. s. Faustyny, w wielkim wymiarze oddał swoje życie szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia. To on zlecił malarzowi namalowanie wyżej wspomnianego obrazu.

Św. Jana Pawła II, ostatniego z patronów Misji JuT nikomu nie trzeba przedstawiać. Jednakże nie wszyscy pewnie wiedzą, że to dzięki niemu możemy dzisiaj praktykować kult Bożego Miłosierdzia. Był on zakazany, dekretem Świętego Oficjum z 1958 roku. 20 lat później, dzięki św. Janowi Pawłowi II zakaz został odwołany. Papież Polak wyniósł również s. Faustynę na ołtarze.

Święci nasi patroni duchowi – módlcie się za nami.