Rozmawiaj z Achitektem

Wszyscy wierzymy, że dom Świętych Młodzianków jest dziełem Pana Boga, więc On jest naszym Architektem. Zaprojektował już przecież cały wszechświat i nas, więc nie ma obaw, projekt na pewno jest dobry. A oto oficjalna modlitwa akcji NINIWA Bud!

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za Twą nieskończoną miłość i niewyczerpane miłosierdzie. Każdego dnia zawierzamy Ci naszą przyszłość. Ty jesteś naszym Panem i w Tobie mamy nadzieję. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ułożyłeś świat tak, by nie był miejscem pustki i chaosu. Ty obdarzasz nas hojnie według swych obietnic.

Dziękujemy Ci, że dajesz naszym pasterzom światło i wizję jak budować naszą przyszłość. Dziękujemy, że dajesz nam wszystkie środki, które ku temu potrzebujemy. Dziękujemy Ci Panie, że jesteś ścianą ognia, który chroni naszą wspólnotę, nasze rodziny i wszystkich tych, którzy są zaangażowani w nasze wspólne dzieło – NINIWA Bud.

W imię Syna Twego, Jezusa Chrystusa, prosimy – niech się stanie wola Twoja! Jeśli Tobie to miłe, Panie, dopomóż nam przy budowie Domu Świętych Młodzianków. Wierzymy, że jeśli taka jest Twoja wola, nasze plany się powiodą. Jesteśmy przekonani, że nasz projekt będzie pożytkiem dla naszej młodzieży i pomoże we wzrastaniu w wierze, w rozwoju oraz w wypoczynku naszej wspólnoty.

Prosimy Cię, Niebieski Ojcze, o zesłanie na naszą drogę wszelkich ludzi dobrej woli, a także o kompetentnych pracowników, dzięki pracy których nasz projekt będzie możliwy do zrealizowania. Ustrzeż nas, Panie, od nieszczęśliwych wypadków. Jednocześnie obiecujemy Ci, Panie, że wszyscy zaangażowani w projekt NINIWA Bud skoncentrują swoje wysiłki, by pobożnie, starannie i dobrze wykonywać powierzone sobie obowiązki, aby poprzez nasze wspólne dzieło przynieść większą chwałę Twojemu Imieniu. Obiecujemy także, że nasze działania będą prowadzone w zgodzie z literą prawa, we współpracy z  lokalnymi władzami oraz instytucjami finansowymi i prawnymi.

Ojcze, to Ty zacząłeś naszą pracę w tym projekcie, dlatego wierzymy, że uda nam się osiągnąć zamierzony cel. Bo Twoja jest moc i chwała, zwycięstwo i majestat. Wszystko co w niebie i na ziemi chwali Imię Twoje! Uwielbiamy Cię, Panie, nasz Boże.

W imię Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Amen.