o. Leon Nieścior OMI

Ur. 1962 r., profesor nauk teologicznych; przedmiot zainteresowań: monastycyzm wczesnochrześcijański, misje starożytne i egzegeza patrystyczna; wykładowca na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie od 2008 r.; autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych;

O gniewie

Namiętności smutku i gniewu dotyczą według Ewagriusza „popędliwej” części duszy, w odróżnieniu od takich namiętności, jak obżarstwo, nieczystość i chciwość, które są chorobą części „pożądliwej”. Obie…

O obżarstwie i nieczystości

Ewagriusz z Pontu (zm. 399) zamieszcza obżarstwo i nieczystość na początku listy głównych wad. Wszystkie osiem namiętności wiąże z pokusą. Strategia pokusy, za którą jego zdaniem kryją się często…

Antynomia miłości i nienawiści

Ewagriusz z Pontu, grecki mnich, który ujął w pewien system ascetyczne doświadczenie starców pustyni, również i te dwa duchowe „żywioły”, zdolne opanować człowieka – miłość i nienawiść – przedstawił…

Strapienie i pocieszenie

Ulubioną lekturą św. Ignacego Loyoli było O naśladowaniu Chrystusa Tomasza à Kempis. Ten średniowieczny autor (+1471) chętnie odwoływał się do przeciwstawności między strapieniem i pocieszeniem,…

O zmianie swoich postanowień

Czasem może być tak, że dobro, które mieliśmy na względzie, składając takie czy inne przyrzeczenia, staje w konflikcie z innym dobrem, i to inne dobro może być nawet „korzystniejsze dla naszego…

O trzech drogach powołania

Jan Kasjan powołuje się na autorytet abba Pafnucego, mówiąc o „trzech sposobach powołania”. W trzeciej swojej Rozmowie z Ojcami poświęca temu dłuższy wywód. Pisze: „Rozróżnijmy więc najpierw…