Wikimedia Commons

Rozważanie na poniedziałek, 16 grudnia

Mt 21,23-27
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?». Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?». Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?”. A jeśli powiemy: „od ludzi”, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka». Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

„Jakim prawem to czynisz?”. Czy potrafimy oddać Jezusowi całkowicie prawo do naszego życia? Czy może są takie rejony naszego życia, do których prawo mam tylko JA? A przecież nie mielibyśmy żadnego prawa, gdyby nam go nie dano z góry. Zaangażować się w relację z Jezusem na 100% jest bardzo trudne, ale nie aż tak, gdy uświadomisz sobie, że Osoba, która cię prowadzi, to Czysta Miłość. Słowo klucz tej relacji to zaufanie.

o. Adam Hetman OMI


Wikipedia/KAI

Dziś Niedziela „Gaudete” – księża zakładają różowy ornat

III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. Czasem nazywa się ją również „Niedzielą różową” gdyż jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w szatach koloru różowego.
Niedziela „Gaudete”

Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi.

Dlaczego różowy ornat

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. . Obowiązuje wtedy różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Tradycja adwentu

Tradycja świętowania Niedzieli “Gaudete” wyrosła w czasach, gdy Adwent miał typowo postny charakter. Wtedy akcentowano w ten sposób przerwę w poście, był to jedyny radosny akcent Adwentu. Teraz, gdy Adwent obchodzony jest jako czas radosnego oczekiwania stanowi ona bardziej kulminacyjny punkt tego okresu, trafnie wyrażając jego prawdziwą tożsamość.

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego “adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.

Źródło: EKAI


Pxfuel.com

Rozważanie na niedzielę, 15 grudnia

Mt 11,2-11
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?». Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».

„Najmniejszy większy jest niż on”. Sposób postrzegania świata i wartościowania rzeczy przez Boga. Jakże różny od naszego. To, co po ludzku wielkie i silne, jest błahostką w oczach Pana. To, co trudne, często jest szczególnie przez Niego umiłowane. A może ty także patrzysz na świat i na siebie tylko swoimi oczami? W chwili, kiedy wszystko jest jakoś nie tak, proś Boga, aby dał ci nowe oczy. Jego oczy… Wtedy zobaczysz, ile ty i twoje życie znaczycie dla Jezusa. On cię podźwignie z każdego zwątpienia.

o. Adam Hetman OMI


Obraz Andrieja Mironowa -

Rozważanie na sobotę, 14 grudnia

Mt 17,10-13
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?». On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

„A nie poznali go” – ten fragment Ewangelii odnosi się do Jana Chrzciciela, ale ileż to razy Bóg przychodzi do nas, a nie poznajemy Go… W drugim człowieku, w trudnej sytuacji, w głosie sumienia… Jezus powiedział przecież, że będzie z nami na zawsze, aż do skończenia świata. Szukajmy Go więc we wszystkim, a z drugiej strony pozwólmy Mu na to, aby nas odnalazł.

o. Adam Hetman OMI


Papież na Światowy Dzień Pokoju: dialog, pojednanie i nawrócenie

„Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne” – to temat przesłania Papieża Franciszka z okazji 53. Światowego Dnia Pokoju. Będzie on obchodzony 1 stycznia.

Papież podkreślił, że pokoju nie można budować na fałszywym bezpieczeństwie, które wspierane jest strachem i nieufnością oraz zatruwa relacje między narodami. Prawdziwe braterstwo bowiem oparte jest na wspólnym pochodzeniu od Boga i realizowane jest w dialogu i wzajemnym zaufaniu. Dlatego potrzebna jest posługa pamięci o tym, co się wydarzyło. Ona nie tylko pozwala uniknąć błędów już raz popełnionych, ale stanowi korzeń i podpowiada drogę dla obecnych i przyszłych decyzji pokojowych.

„Świat nie potrzebuje pustych słów, ale przekonanych świadków, budowniczych pokoju otwartych na dialog, bez wykluczenia i manipulacji – napisał Franciszek. - Nie można bowiem naprawdę osiągnąć pokoju, jeśli nie będzie pełnego przekonania dialogu mężczyzn i kobiet, którzy szukają prawdy pomijając ideologie i różne opinie”.

W przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju Papież odwołał się także do nauczania biblijnego. Ono nawołuje do przymierza ludzkości z Bogiem, a więc do porzucenia chęci panowania nad innymi i widzenia innych jako braci. „Drugi nigdy nie powienien być spychany do tego, co mógł powiedzieć lub uczynić, ale powinien być widziany przez pryzmat obietnicy, którą w sobie niesie – zaznaczył Franciszek. - Tylko wybierając drogę szacunku można przełamać spiralę zemsty i wejść na drogę nadziei”. Dlatego ciągle aktualne jest wezwanie Jezusa, który na pytanie Piotra o to, ile razy ma przebaczyć temu, który zawinił, odpowiada, że aż siedemdziesiąt siedem razy (por. Mt 18, 21-22).

Papież zwrócił także uwagę na potrzebę budowania sprawiedliwego systemu gospodarczego oraz nawrócenie ekologicznego, bo tylko w oparciu o nie można kształtować prawdziwy pokój. Nawrócenie to prowadzi do nowego spojrzenia na życie, do nowych, pełniejszych relacji z drugim człowiekiem, stworzeniem oraz jego Stwórcą.

Przypomniał również, że w budowaniu pokoju potrzebna jest cierpliwość i zaufanie. O nie trzeba zabiegać. Nie można bowiem osiągnąć pokoju, jeśli się go nie spodziewamy. Trzeba więc wyjść poza nasze ludzkie sprawy i zaangażować się w kulturę spotkania, którą zrywa z kulturą pogróżek. Każde spotkanie bowiem daje szansę i prowadzi do przekroczenia granic naszych ograniczonych horyzontów.

W końcowej części przesłania Franciszek przypomniał chrześcijanom, że budowanie pokoju winno być wspierane sakramentem pojednania. On odnawia osoby i wspólnoty i wzywzwa do patrzenia na Jezusa, który prosi, abyśmy zrezygnowali z wszelkiej przemocy w naszych myślach, słowach i czynach, zarówno wobec bliźniego, jak i wobec stworzenia.

Źródło: Radio Watykańskie


YouTube

Ministranci z Katowic podbili polski Internet

Ostatnimi dniami Internet oszalał na punkcie katowickich ministrantów. “Ona by tak chciała służyć ze mną” to pierwsza amatorska superprodukcja Ministranckiej Wytwórni Muzycznej, zrealizowana na terenie parafii pw. św. Szczepana w Katowicach - Bogucicach i parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrówce Małej.

Utwór w jeden dzień zdobył 120 tyś wyświetleń na serwisie YouTube. Jak piszą sami twórcy ministranckiego hitu: Nasza parodia została stworzona w celach humorystycznych przez prawdziwych ministrantów, a nie jakichś podrabiańców i nie ma na celu nikogo obrazić.

http://youtu.be/rr_P-pUTgu4

Na pewno nie spodziewali się takiej popularności. W kilka dni ich teledysk obiegł całą Polskę, skutkując nawet zaproszeniem do telewizji śniadaniowej. Czekamy na dalsze inicjatywy!


Domena publiczna

Kościół wzbogaci się o nowych błogosławionych

Kościół będzie miał 27 nowych błogosławionych. Papież Franciszek uznał dziś cud za wstawiennictwem założycielki Sióstr Franciszkanek Adoratorek Krzyża, s. Marii Luizy od Najświętszego Sakramentu oraz zezwolił na beatyfikację 26 męczenników zabitych podczas hiszpańskiej wojny domowej. Uznał także heroiczność cnót sześciu Sług Bożych, w tym znanego portugalskiego założyciela domów dziecka.

Ks. Américo Monteiro de Aguiar poświęcił swoje życie pracy dla młodzieży, która z różnych powodów została pozbawiona normalnego życia rodzinnego. Założył szereg domów dziecka, których celem jest danie ubogim chłopcom dachu nad głową, edukacji i zintegrowanie ich ze społeczeństwem. Ksiądz de Aguiar często powtarzał, że „nie ma złych chłopców”. Sam jako młody człowiek poznał smak ubóstwa i ciężkiej pracy, zatrudniny był m.in w sklepie z narzędziami i jako dyspozytor. W 1956 r. zginął w wypadku samochodowym.

Źródło: Radio Watykańskie


Pixabay

Rozważanie na piątek, 13 grudnia

Mt 11,16-19
Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Krytyka. Tak często się z nią spotykamy i tak często to my krytykujemy i oceniamy innych. A przecież każdy z nas ma swoją drogę do Boga. Każdego z nas Bóg inaczej prowadzi po zakrętach życia. Tyle różnych dróg, a ten sam cel. Zbawienie. Nie oceniajmy pochopnie. Pozwólmy raczej Bogu działać przez nas.

o. Adam Hetman OMI


Vatican Media

Papież do Polaków: patrzcie na życie z perspektywy nieba

Zwracając się do obecnych na audiencji Polaków Franciszek przypomniał obchodzone wczoraj wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej oraz rozpoczęty w niedzielę Rok Jubileuszowy Jej poświęcony. Papież zachęcił do spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość oczyma Boga, przez pryzmat Ewangelii.

Patrzmy na życie w perspektywy nieba

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej, a w niedzielę rozpoczęliśmy Rok Jubileuszowy poświęcony Jej, jako patronce lotników i podróżujących samolotami - przypomniał Ojciec Święty. – Życzę wam wszystkim byście uczyli się patrzeć na życie z wysoka, z perspektywy nieba, byście widzieli rzeczy oczami Boga, przez pryzmat Ewangelii. Niech Maryja opiekuje się wami i was prowadzi. Z serca wam błogosławię.“

źródło: Radio Watykańskie


Vatican Media

W Australii zakończył się festiwal młodych

Msza plenerowa w Trinity College w Perth była zwieńczeniem trzydniowego festiwalu, który przyciągnął prawie 6 tys. młodych ludzi z całej Australii. Było to jedno z największych wydarzeń katolickich, jakie odbyło się na tym kontynencie.

W homilii abp Timothy Costelloe nawiązał do postawy bogatego młodzieńca. „Wezwanie Jezusa do porzucenia bogactw i pójścia za Nim jest niezwykłą okazją do szczodrości i bohaterstwa. Nie odchodźcie stąd smutni, Jezus daje wam szanse uczynienia z waszego życia daru dla innych” – powiedział hierarcha.

Zdaniem biskupów festiwal był znakiem żywotności Kościoła Katolickiego w Australii. „Spotkałem setki młodych ludzi, którzy są entuzjastycznie nastawieni do Kościoła i chcą naśladować Chrystusa. Mam nadzieję, że ta energia zostanie przeniesiona do wspólnot w całym kraju i zaowocuje ożywieniem wiary” – powiedział bp Columba Macbeth-Green, delegat ds. młodzieży episkopatu Australii.

Podczas festiwalu, oprócz spotkań modlitewnych i Mszy, odbyły się liczne koncerty zespołów chrześcijańskich oraz sesje poświęcone wprowadzeniu w różne rodzaje modlitwy, pomocy uchodźcom i migrantom czy rozeznawaniu powołania. Miała miejsce także czterokilometrowa pielgrzymka do Trinity College na Mszę końcową. Następny katolicki festiwal młodzieży odbędzie się w grudniu 2021 roku.

Źródło: Radio Watykańskie