Archiwum NINIWY

Relacje z pieszej wyprawy NINIWA Team

Tydzień temu piechurzy NINIWA Team zakończyli swoją wyprawę Głównym Szlakiem Beskidzkim. Póki ich wspomnienia cały czas są żywe nagrali dla nas swoje pierwsze relacje z przeżytego czasu. Jak było na wyprawie? posłuchajcie sami! Relacjonuje szóstka uczestników.

Asia

Bartek

Edyta

Ewa

Kamil

o. Dominik


unsplash.com

Rozważanie na poniedziałek, 28 września

Łk 9,46-50
Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki». Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

Uczniowie kierują się w tym momencie strachem. Boją się, że ktoś zabierze ich wyjątkowość… Przecież to oni są od czynienia cudów w imię Jezusa. A przecież ich największym skarbem powinno być „chodzenie z Nim”. A kogo (i dlaczego) ja się boję?


Rozważanie na niedzielę, 27 września

Mt 21,28-32
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, Panie”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Życie św. Wincentego, którego dziś wspominamy, było bardzo pokomplikowane. Najgorzej wspominał czasy, kiedy był w seminarium. Otoczeniu wydawał się grzecznym klerykiem… ale w sercu miał bałagan, bo żył pragnieniem władzy i pieniędzy. Panu Bóg dał mu wiele szans na zmianę myślenia – trudne doświadczenia i dobrych ludzi na drodze życia. A czy ja mam w sercu otwartość na zmiany?


Rozważanie na sobotę, 26 września

Łk 9,43b-45
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

Życie wiarą jest ciekawe… Postaram się dać dziś sobie jakieś 10 minut na osobistą rozmowę z Jezusem. Będę Mu mówić o tym, czego nie rozumiem w Jego nauczaniu.


Rozważanie na piątek, 25 września

Łk 9,18-22
Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

A jaka jest DZIŚ moja odpowiedź na to pytanie?


Góry inspirują. Do czego zainspirowały piechurów NINIWA Team?

Góry, jak i sama wyprawa inspirują do wielu rzeczy. Ewę, jedną z uczestniczek wyprawy, zainspirowały one do ułożenia tego oto wiersza!

Prześwitanie

Chorał oddechów spokój w głowie
Barwy brzmią blaskiem zachwycenia

Beskid pokorą kreśli zdrowie
Chorał oddechów spokój w głowie

Wiele dostaję zanim powiem
Szlakiem kroczą niedowidzenia

Chorał oddechów spokój w głowie
Barwy brzmią blaskiem zachwycenia

Ewa


cathopic.com

Rozważanie na czwartek, 24 września

Łk 9,7-9
Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: «Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?». I chciał Go zobaczyć.

Niepokój może być twórczy – może otworzyć mnie na zmianę życia. Herod stoi już przed drugą taką szansą… Wiem, jak skończyła się pierwsza. A co ja robię z tym, co mnie niepokoi – rozmawiam o tym z Bogiem i przyjaciółmi… czy pozbywam się jak najszybciej źródła lęku albo staram się znieczulić?


Domena publiczna

Rozważanie na środę, 23 września

Łk 9,1-6
Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim». Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Zaufanie Jezusowi to motyw, który ciągle powtarza się w wierze. Wraca na nowo na różnych etapach wiary i dojrzałości. To nie jest sprawa, którą załatwia się jednorazową decyzją – nawet szczerą. A w jakiej sytuacji jestem dzisiaj ja? Czy jestem jak apostołowie posłani bez pieniędzy, czy raczej czuję się jak uczniowie w czasie między śmiercią Chrystusa a Jego zmartwychwstaniem? Postaram się z Nim o tym porozmawiać na modlitwie.


Chcesz spędzić weekend w Kokotku? Dobra okazja za półtora tygodnia!

Miesiąc szkoły bez lockdownu to wystarczająco, żeby zatęsknić za "wolnym"? Mamy nadzieje, że drugiego zamknięcia w domach nie będzie. Mamy również propozycję na odpoczynek od codzienności i jednocześnie dobrą dawkę duchowego umocnienia. 

Bunt Jonasza to fundamentalne doświadczenie wiary, tzw. kerygmat. Krok po kroku rekolekcjonista prowadzi Cię w dialogu z Bogiem, po drodze zahaczając o wątki oblackie i niniwowe. Finał tego spotkania często bywa zaskakujący i ożywczy! Przekonaj się sam!

Kiedy? 2–4.10 Rozpoczęcie w piątek o 19.00, a zakończenie w niedzielę obiadem o 14.30.

Zapisy: do poniedziałku 28.09 (mailowo na adres info@niniwa.org)

Prowadzi: o. Dominik Ochlak

Gdzie? Kokotek, OCM NINIWA

Koszt: 60 zł

Chcę zapisać się na wydarzenie, a co za tym idzie wyrażam zgodę na...Czytaj więcej >> otrzymanie na mój adres e-mail informacji o tym wydarzeniu oraz wyrażam zgodę na stosowaną tu politykę prywatności.Twoje dane będą przechowywane przez okres 10 lat. W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, pisząc na adres info@niniwa.org, co poskutkuje trwałym usunięciem Cię z listy. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Oblackie Centrum Młodzieży, ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.><< Czytaj mniej

𐠮 Zgoda rodziców do pobrania.

*Uczestnicy wydarzeń, którzy nie są pełnoletni, muszą dostarczyć ojcu prowadzącemu zgodę opiekunów na uczestnictwo w spotkaniu. Zgodę można pobrać ze strony internetowej: www.niniwa.org/zgoda-opiekunow/

 


Archiwum NINIWY

Spotkanie Oblackich Duszpasterzy Młodzieży w Kokotku

W poniedziałek i wtorek, w Kokotku, odbyło się spotkanie Oblackich Duszpasterzy Młodzieży. Duszpasterze młodzieży z oblackich parafii z całej Polski spotkali się, żeby dzielić się doświadczeniem posługi we wspólnotach młodzieżowych i rozmawiać o wydarzeniach na najbliższy rok.

Jednym z owoców poniedziałkowych obrad był pomysł na prowadzenie nowych form rekolekcji wakacyjnych przez duszpasterzy młodzieży w Kokotku. Szczegóły będą jeszcze ustalane, ale już dziś możemy powiedzieć, że oferta wakacyjna będzie mocno rozbudowana.

We wtorek rano świadectwem pracy z młodzieżą podzielił się Duszpasterz Młodzieży Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztof Nowrot. Świadectwo zakładania wspólnoty Ciemnych Typów przez księdza Krzysztofa obfitowało w wydarzenia pozytywne: m.in. nawrócenia czy tworzące się małżeństwa, ale równie nie zabrakło trudności w najbliższym otoczeniu.

Spotkanie rozpoczął i zakończył wikariusz prowincjalny o. Sławomir Dworek OMI kierując dobre słowo do duszpasterzy młodzieży.