12 stycznia| Wiadomości

Od teraz kobiety mogą zostawać akolitami i lektorami. Czemu tak późno?

Papież Franciszek zmienił zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i usankcjonował formalnie dostęp świeckich kobiet do służby Słowa i ołtarza, w formie lektoratu i akolitatu. Co to oznacza? I czemu dopiero teraz kobietom na to pozwolono?

Papież Franciszek ustalił, że posługi lektoratu i akolitatu będą odtąd otwarte również dla kobiet, w ustalonej i zinstytucjonalizowanej formie ze specjalnym mandatem. To zresztą nie nowość, że kobiety czytają słowo Boże podczas Mszy, albo służą przy ołtarzu jako ministrantki. Było to jednak dotychczas odstępstwo od zapisów Prawa Kanonicznego, ustalonych jeszcze przez papieża Pawła VI w 1972 r. Franciszek wyjaśnił jednak, że w myśl Soboru Watykańskiego II i pilną potrzebą „ponownego odkrycia współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych w Kościele, a w szczególności misji świeckich”, a także z powodu dynamicznych zmian społecznych, taka decyzja jest uzasadniona.

(…) w ostatnich latach dokonał się rozwój doktrynalny, który uwydatnił, iż niektóre posługi ustanowione przez Kościół mają jako podstawę bycie ochrzczonym oraz udział w królewskim kapłaństwie otrzymanym w sakramencie chrztu.

Wiadomo kim jest lektor, ale akolita? Czy to “zwykły” ministrant?

Nie. Posługa akolity to większa odpowiedzialność, zwłaszcza z powodu możliwości rozdzielania Komunii Świętej przez akolitę (także zanosić ją do chorych i w określonych sytuacjach podawać umierającemu). To poważna sprawa. Świadczy o tym fakt, ze posługi akolitatu udziela biskup lub wyższy przełożony zakonny, będący prezbiterem (kapłanem). W czasie tego obrzędu przewodniczący liturgii odmawia nad kandydatami modlitwę błogosławieństwa:

Najłaskawszy Boże, / Ty przez Jednorodzonego Syna Twojego / powierzyłeś swojemu Kościołowi chleb życia, / pobłogosław + tych naszych braci, / wybranych do posługi akolitów. / Spraw, aby gorliwie spełniając posługę przy ołtarzu / i wiernie rozdzielając swoim braciom i siostrom / chleb życia wiecznego, / stale wzrastali w wierze i miłości / ku zbudowaniu Twojego Kościoła. / Przez Chrystusa Pana naszego[6].

Po modlitwie, na znak dopuszczenia do służby Eucharystii, kandydat otrzymuje z rąk celebransa patenę z chlebem albo kielich z winem. Przekazaniu pateny bądź kielicha towarzyszy pouczenie:

Przyjmij naczynie z chlebem (lub: z winem) do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim.

Dotychczasowa formuła zawiera męską odmianę i określenie “bracia”. Można się spodziewać, że treść tej modlitwy również zostanie teraz odświeżona.

Źródło: Redakcja NINIWA / Vatican News / Krzysztof Ołdakowski SJ / Wikipedia

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.