25 listopada| Wiadomości

Bombowy temat… 153 lata temu wynalazł to!

Pochodził z rodziny inżynierskiej. Jego ojciec był wynalazcą i tak młody Alfred zaraził się wymyślaniem praktycznych rzeczy. Jako pacyfista, do […]

Pochodził z rodziny inżynierskiej. Jego ojciec był wynalazcą i tak młody Alfred zaraził się wymyślaniem praktycznych rzeczy. Jako pacyfista, do końca życia wyrzucał sobie stworzenie narzędzia, mogącego służyć przemocy.

Alfred Nobel kojarzony jest głównie z nagrodą, jaką przyznaje się w kilku dziedzinach nauki i życia społecznego: fizyka, chemia, fizjologia i medycyna, a także literatura, praca na rzecz pokoju na świecie i ekonomia. Nie wszyscy wiedzą, że fundusz założycielski, z którego wypłaca się corocznie nagrody, pochodzi z majątku Nobla, który przekazał on w swoim testamencie. Fundusz miał służyć szerzeniu idei pokoju, która była bardzo bliska Alfredowi.

Jego wieloletnie prace nad materiałami wybuchowymi miały w zamyśle służyć dobrym celom. Wynaleziony przez niego dynamit wykorzystywany był na szeroką skalę m.in. w górnictwie, ale jego mnogość zastosowań jest praktycznie nieograniczona. Pracując nad bezpiecznym sposobem detonacji nitrogliceryny wymyślił detonator oraz ostatecznie dynamit w formie laski wypełnionej ziemią okrzemkową i nitrogliceryną. W tej formie mógł on być bezpiecznie transportowany i w dogodnym momencie detonowany. Alfred opatentował w sumie 355 wynalazków w ramach prac m.in. nad żarówkami, telefonami, tworzywami sztucznymi, bateriami czy farbami i lakierami.

Nagrodę Nobla wręcza się co roku w rocznicę śmierci wynalazcy, czyli 10 grudnia.

Jej wartość wynosi ok. 950 tys. Euro czyli 10 milionów koron szwedzkich.

Podobne do Alfreda rozterki moralne mieli również inni naukowcy w historii. Wynalazek jest tylko przedmiotem, neutralnym moralnie. To od człowieka zależy, jak zostanie użyty w życiu. Teoretycznie “dobry” wynalazek taki jak telefon może być użyty do zranienia bliskiej osoby w rozmowie. Z kolei wyprodukowany w fabryce broni karabin może służyć żołnierzowi ONZ na misji pokojowej i odstraszać agresorów. Podobnie jest z używanymi przez nas przedmiotami użytku codziennego. Warto co jakiś czas zastanowić się, jak używamy otaczające nas rzeczy.

Źródło: Redakcja NINIWA / Wikipedia

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.