Rozważanie na wtorek, 27 października

Łk 13,18-21
Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Królestwo Boże niedostrzegalnie zaczyna się w twoim sercu. W odosobnieniu, w samotności, na modlitwie decydujesz się na miłość, na przebaczenie, na dawanie, na dobro, na wdzięczność i zaufanie.