Rozważanie na niedzielę, 25 października

Mt 22,34-40
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?». On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Ważne jest, by mieć odkryte w życiu to, co istotne, to, co najważniejsze. Cokolwiek robisz, koniecznie musisz znać istotę rzeczy, główny cel. Wtedy człowiek nie gubi się w gąszczu wielu spraw i małych decyzji. Jaka jest główna reguła twojego życia?