Noc Świętych – alternatywa dla Halloween

„Święci na czas pandemii” to hasło, które towarzyszy tegorocznym obchodom Nocy Świętych, zaplanowanych w wielu parafiach diecezji kieleckiej w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych. Inicjatywa ta, to alternatywa dla Halloween, a zrazem przypomnienie, że każdy jest powołany do świętości. Zakłada wspólną modlitwę i czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych.

W czasie, który zdominował temat pandemii, organizatorzy chcą zwrócić uwagę na świętych i błogosławionych, którzy w czasach zarazy odznaczali się heroiczną postawą pełną gotowości do poświęceń i wyrzeczeń.

Główna uroczystość Nocy Świętych pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego, odbędzie się w kościele akademickim w Kielcach (ul. Wesoła 54) w sobotę,  31 października 2020 r., o godz. 20.00. Po Mszy ks. dr hab. Marcin Kowalski wygłosi tematyczną konferencję. Jeżeli sytuacja związana z obostrzeniami się nie zmieni, wydarzenie będzie również transmitowane online.

Noc Świętych zaplanowano m.in. w Łopusznie, Miechowie, Piekoszowie, Strawczynie i Małogoszczu. Tam uroczystości odbywanej przy historycznej kaplicy na cmentarzu, będzie przewodniczył bp Andrzej Kaleta.

Nasza parafia także planuje Noc Świętych w Skalbmierzu, rozpoczynamy o godz. 17 – informuje ks. Marian Fatyga, proboszcz i dziekan w Skalbmierzu. – U nas Noc Świętych będzie transmitowana – zapowiada dziekan buski ks. Marek Podyma.

Bóg zaprasza każdego człowieka do relacji z Nim wskazując na cel – zbawienie.

Konsekwencją tej obietnicy powinno być zaufanie i ludzka decyzja. Ona pozwala człowiekowi dojrzewać do świętości, w której nie brakuje Bożej opieki. Ta świadomość, że Bóg nie zostawia nas samych staje się drogą w pokonywaniu naszych lęków – można przeczytać na stronie internetowej diecezji kieleckiej.

Źródło: KAI