Papież wraca do Globalnego Paktu Edukacyjnego

Papież Franciszek wraca do inicjatywy Globalnego Paktu Edukacyjnego. Miał być on zainicjowany w maju, ale uniemożliwiła to pandemia. Stąd też dziś na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbędzie się międzynarodowe spotkanie, podczas którego Ojciec Święty zaprezentuje on-line to edukacyjne przedsięwzięcie.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo przez watykańskie media. Wezmą w nim wirtualnie udział przedstawiciele świata akademickiego, nauczyciele, a także młodzież z wielu krajów świata. Franciszek zaproponuje wszystkim ludziom dobrej woli przystąpienie do tego paktu, by zainicjować zmianę na skalę planetarną po to, by edukacja stała się siłą kreującą braterstwo, pokój i sprawiedliwość – mówi Radiu Watykańskiemu abp Vincenzo Zani, sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej, która odpowiada za realizację tej inicjatywy.

Obecny kryzys koronawirusa ma negatywne skutki we wszystkich dziedzinach, a szczególnie w edukacji. Tutaj problemy, które istniały już wcześniej i dotyczyły wykluczenia z możliwości nauki milionów chłopców i dziewcząt, nabierają teraz szerszego wymiaru – mówi papieskiej rozgłośni abp Zani. – Stało się jasne, że tego dramatu nie da się rozwiązać za pomocą kilku lekcji zdalnych: edukacja jest kwestią o wiele bardziej złożoną. Jestem pewien, że droga, którą proponuje nam Ojciec Święty, również zmierza w tym kierunku. Franciszek wielokrotnie przypominał, że żyjemy w czasie epokowej zmiany, jesteśmy świadkami metamorfozy nie tylko kulturowej, ale i antropologicznej. Uważam, że dziś, w samym środku pandemii, ta zmiana epoki przybiera znacznie bardziej dramatyczny przebieg, który można określić jako katastrofę. Dlatego też przyszłość naprawdę jest w rękach edukacji, ponieważ jest ona znakiem nadziei. Szkolnictwo oznacza inwestowanie wszystkich możliwych sił w to, by pomóc ludziom patrzeć w przyszłość.

Do udziału w Globalnym Pakcie Edukacyjnym zaproszeni są zarówno przedstawiciele świata polityki, kultury, religii, jak organizacje międzynarodowe, stowarzyszenia humanitarne oraz sama młodzież.

Pragnieniem Papieża jest włączenie osób oraz instytucji odpowiedzialnych i wywierających wpływ na kształt wychowania młodych ludzi, w działalność mającą na celu zintegrowanie wysiłków edukacyjno-formacyjnych.

Nigdy wcześniej nie było tak wielkiej potrzeby łączenia wysiłków w ramach szerokiego przymierza edukacyjnego, w celu kształtowania osób dojrzałych, zdolnych do przezwyciężenia rozdrobnienia i przeciwieństw oraz do odbudowania sieci relacji na rzecz ludzkości bardziej braterskiej – podkreślił Franciszek w przesłaniu zapowiadającym rok temu tę inicjatywę.

Źródło: Vatican News / Beata Zajączkowska