Rozważanie na piątek, 2 października

Mt 18,1-5.10
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?». On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

Bóg oczekuje od nas prostego zaufania. Czy masz w sobie naturalną intuicję zawierzenia Bogu? Nieraz chcemy po swojemu zdobywać jakąś wielkość na tej ziemi. Jaką wielkość przeniesiesz do wieczności? Pozwól dziś zwyczajnie prowadzić się Bogu.