Góry inspirują. Do czego zainspirowały piechurów NINIWA Team?

Góry, jak i sama wyprawa inspirują do wielu rzeczy. Ewę, jedną z uczestniczek wyprawy, zainspirowały one do ułożenia tego oto wiersza!

Prześwitanie

Chorał oddechów spokój w głowie
Barwy brzmią blaskiem zachwycenia

Beskid pokorą kreśli zdrowie
Chorał oddechów spokój w głowie

Wiele dostaję zanim powiem
Szlakiem kroczą niedowidzenia

Chorał oddechów spokój w głowie
Barwy brzmią blaskiem zachwycenia

Ewa