Rozważanie na poniedziałek, 21 września

Mt 9,9-13
Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?». On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Czy mam takie doświadczenie w swoim życiu, że ktoś podszedł do mnie jak Jezus do tych celników i grzeszników? Podziękuję za to Jezusowi i będę prosić o doświadczenie miłości do moich znajomych i krewnych – szczególnie tych, którzy w jakiś sposób zrujnowali życie swoje i swoich bliskich.