17 września| Wiadomości

17 września – wspominamy nóż w plecy zadany przez ZSRR

Dziś, 17 września, przypada 81. rocznica ataku Sowietów na Polskę. Atak bez wypowiedzenia wojny, przy obowiązującym nasze kraje pakcie o […]

Dziś, 17 września, przypada 81. rocznica ataku Sowietów na Polskę. Atak bez wypowiedzenia wojny, przy obowiązującym nasze kraje pakcie o nieagresji.

Od 17 dni trwały walki z niemieckimi nazistami. Ostatnie nadzieje na odpór napaści lub przynajmniej dłuższą obronę Polski rozwiały wojska rosyjskie w liczbie ponad 620 tys. żołnierzy, 4700 czołgów i 3300 samolotów. Polacy sądzili początkowo, że to wyzwolenie i ratunek przed Niemcami. Te nadzieje również zostały szybko rozwiane. Przy pomocy kuli w łeb.

Po dziś obowiązuje rosyjska linia obrony, że oto Polski już nie było (zwyciężona przez Niemcy), więc wszelkie umowy państwowe przestały obowiązywać. Bohaterskie wyzwolenie Żydów, Białorusinów i Ukraińców to druga metoda wybielania historii.

A tymczasem musimy dalej pamiętać. Jeśli zapomnimy, jak było naprawdę, wtedy właśnie przegramy. Żeby nie zapomnieć, posłuchajmy pieśni naszego współczesnego barda, Jacka Kaczmarskiego.

Jeśli jesteś poruszony, to możesz jeszcze pójść za ciosem i wysłuchać krótkiej historii opowiadanej przez ks. Ignacego, salezjanina, o “wyzwolicielach” z 17 września 1939 r.

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.