Rozważanie na poniedziałek, 10 sierpnia

J 12,24-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec».

Chodzi o obumieranie w naszych grzechach: pysze, chciwości, nieczystości, lenistwie, obżarstwie – można by wymieniać i wymieniać. Jezus zwycięży w nas, kiedy w końcu staniemy się świętymi. Bez Niego to się nie uda.