29 lat temu rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży w Polsce

29 lat temu, 10 sierpnia 1991 rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. W pierwszym z dwóch spotkań młodzieży z całego Świata w Polsce uczestniczył papież Jan Paweł II.

Hasłem przewodnim spotkania w 1991 był fragment z listu św. Pawła do Rzymian: Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15). Spotkanie zgromadziło około 1,6 miliona pielgrzymów z całego świata. Ojciec święty w samych Światowych Dniach Młodzieży uczestniczył 14 i 15 sierpnia (jego pielgrzymka do Polski trwała od 13 do 16 sierpnia). Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie były VI tego typu spotkaniem

Oto najważniejsze cytaty św. Jana Pawła II z przemówień do młodych wygłoszony w ramach VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie

  1. Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje was, pragnie bowiem, aby ewangelia zbawienia dotarła do wszystkich zakątków ziemi. Bądźcie gotowi i chętni do spełnienia tej misji w duchu prawdziwego synostwa. Bądźcie apostołami, bądźcie wielkodusznymi głosicielami nadprzyrodzonej nadziei, która wspiera człowieka w jego wędrówce.
  2. „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28). Właśnie to jest celem naszego pielgrzymowania. Po to tutaj przybyliśmy, aby w tej wielkiej młodzieżowej rzeszy słuchać słowa Bożego i spełniać je.
  3. Wy, drodzy młodzi przyjaciele, dziewczęta i chłopcy, macie być świadkami wiernymi i odważnymi tych „wielkich rzeczy” w waszych środowiskach, wśród rówieśników, we wszystkich okolicznościach życia.
  4. Przyjmijcie Ducha Świętego! Przeniknięci mocą, która od Niego pochodzi, stawajcie się budowniczymi nowego świata: świata innego, opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, na solidarności, na miłości.
  5. Jest z tobą Chrystus Pan, Ten, który powiedział: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął” (Łk 12,49). Ogień: oto co może hartować wasze serca i pobudzać je do podejmowania zadań nawet najtrudniejszych: ogień, który przyniósł Chrystus, ogień Ducha Świętego, który spala wszelką ludzką nędzę, każdy ciasny egoizm, każde małostkowe myślenie.
  6. „Wzrastać”, „dojrzewać”: oto zadanie młodego człowieka. W sferze biologicznej zastój, brak rozwoju jest znakiem rozpoczynającej się starości. To samo prawo odnosi się do życia duchowego. Różnica jest tylko jedna: duch nie zna biologicznych ograniczeń wzrostu. I właśnie dlatego może nie podlegać procesowi starzenia się.
  7. Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych. Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni!
  8. Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić złudzeniom konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem.