Rozważanie na piątek, 7 sierpnia

Mt 16,24-28
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Pewnie też tak masz, że nie lubisz cierpieć, że uciekasz od sytuacji, które cię przerastają. To naturalne. Musimy jednak pamiętać, że dojrzewamy do tego, aby przyjmować swój krzyż, przeciwności. Dzięki nim uszlachetniamy się – po to, aby dostać się do nieba.