Rozważanie na piątek, 24 lipca

Mt 13,18-23
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Posłuchajcie, co znaczy przypowieść siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

Jezus wymienia cztery miejsca rzuconego ziarna. Droga, miejsce skaliste, ciernie i w końcu żyzny teren. Zdobądź się na odwagę i spróbuj przyporządkować serce do któregoś z tych miejsc, a następnie zastanów się, co zrobić, aby wydać plon stokrotny.