Europa misją „ad gentes”? Bangladesz wysyła misjonarzy

Europa i Polska stały się już terenami misyjnymi – potwierdził tezę redaktora rz.pl bp ełcki Jerzy Mazur już w 2015 r. Statystyki z Watykanu z tego samego roku po raz pierwszy wykazały spadek liczny kapłanów na świecie. Afryka i Azja mają się dobrze, ale to Europa jest w tarapatach. A to było już pięć lat temu. Bp Mazur wspomniał, że w wielkich metropoliach Kościół prowadzi misje „ad gentes”, czyli skierowane do osób, które nie znają w ogóle Jezusa. Oto nasza chrześcijańska Europa.

Tymczasem w Bangladeszu wzrasta liczba powołań kapłańskich i zakonnych – donosi KAI i Vatican News. Już teraz pochodzący z tego kraju księża i siostry zakonne pracują za granicą jako misjonarze. Inni zostaną tam posłani w przyszłości. Jeszcze trzydzieści lat temu Kościół katolicki w Bangladeszu otrzymywał pomoc ze strony międzynarodowych grup misjonarzy, takich jak Papieski Instytut Misji Zagranicznych, wspólnoty ksawerianów oraz księży i sióstr ze zgromadzeń Misjonarzy Krzyża świętego.

Niedawno w Bangladeszu wyświęcono 21 nowych diakonów, a trzech seminarzystów, którzy obecnie studiują za granicą, zostanie wyświęconych w najbliższej przyszłości. W kraju tym przeważają zdecydowanie muzułmanie, a chrześcijanie stanowią tam znikomą mniejszość. Liczba katolików wynosi 390 tys. Po raz pierwszy w historii kraju zdarza się, że święcenia przyjmuje tak duża liczba seminarzystów.

W jedynym w Bangladeszu Wyższym Seminarium Ducha Świętego w Banani (Dhaka) kształci się obecnie 125 kleryków.

Kościół katolicki wydaje się być błogosławiony, ponieważ wielu młodych ludzi wstępuje do seminarium, aby zostać kapłanami – powiedział agencji Asia News o. Anol Terence D’Costa, odpowiedzialny za program szkoleniowy dla diakonów. To budujący znak. W tym kraju powołania do kapłaństwa i życia zakonnego są dobre. Jesteśmy szczęśliwi – dodał.

Znaczący jest także wkład rodziców, nauczycieli, księży oraz sióstr zakonnych. Święcenia diakonatu generalnie odbywają się co roku w Dhakce. Z powodu pandemii i obowiązkowej izolacji, w tym roku nowych kapłanów święcono w diecezjach, skąd pochodzą seminarzyści.

Źródło: KAI / własne