Błogosławiony, odważny, dobry. O. Józef Cebula OMI

Był okrutnie torturowany i wyszydzany za kapłaństwo w obozie koncentracyjnym. Został zastrzelony. Dzisiaj, 12 czerwca, wspominamy w Kościele błogosławionego oblata, o. Józefa Cebulę OMI, męczennika.

Błogosławiony Józef Cebula OMI urodził się w Malni na Opolszczyźnie. Młode lata spędził w trudnych realiach zaboru niemieckiego. W 1918 r. podupadł na zdrowiu i został uznany przez lekarzy za nieuleczalnie chorego, ale dzięki troskliwej opiece w domu doszedł do zdrowia. Uczył się kolejno w oblackim Niższym Seminarium Duchownym w Krotoszynie i w nowicjacie w Markowicach. Dalej studiował (Liège w Belgii i w Lublińcu) i podążał drogą zakonną, składając kolejne śluby. W 1927 r. został wyświęcony na kapłana przez bp. Arkadiusza Lisieckiego w Katowicach.

Był ceniony jako wzorowy zakonnik, dobry profesor i pilny student. Został przełożonym NSD w Lublińcu, gdzie usiłował poprawić trudne warunki bytowe oraz pogłębić formację duchową juniorów. Ze względu na wzorową postawę rozważało się nawet jego kandydaturę na prowincjała. Ojciec Cebula nie czuł się jednak odpowiednią osobą do pełnienia tej funkcji. Został przełożonym nowicjatu w Markowicach.

FOT. ARCH. OBLACI

W czasie wojny przyjmował w domu w Markowicach uciekinierów z innych domów. Mimo ryzyka i zakazów okupanta sumiennie wypełniał obowiązki kapłańskie. Sprzeciwiał się m.in. rozkazowi niszczenia okolicznych kapliczek, mówiąc podwładnym: Kto chce być oblatem, ten do rozbijania figur nie pójdzie.

18 kwietnia 1941 r. trafił do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Był okrutnie torturowany i wyszydzany za kapłaństwo. 9 maja, po trzech tygodniach przebywania w obozie, pędzony na druty otaczające obóz, zginął od kul karabinu maszynowego – został zastrzelony przez jednego z wartowników. Został beatyfikowany w Warszawie 13 czerwca 1999 r.

Warto też wspomnieć, że w Markowicach, o. Cebula był wychowawcą kl. Alfonsa Mańki, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 r. Kl. Mańka również został wywieziony do obozu koncentracyjnego (w Gusen), gdzie podczas pracy w kamieniołomach, zmarł z wycieńczenia. W tym roku, o jego dzienniczek oparliśmy wielkopostne rozważania.

Źródło: misyjne.pl / oblaci.pl