Rozważanie na niedzielę, 31 maja

J 20,19-23
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Duch Święty jest Uświęcicielem. Odpuszcza nam grzechy i uświęca nasze życie. Sprawia, że nasze serca biją na nowo dla Boga. Mocą Ducha Świętego doświadczamy Bożej miłości i miłosierdzia. Postanowienie: zaplanuję spowiedź i poproszę Ducha Świętego o pomoc w rachunku sumienia.