Znak Jonasza

Nie będzie Wam dany inny znak prócz znaku Jonasza. Życie zależy od zdolności do śmierci – przez śmierć do życia.