#klerykmanka / 39. Matka Najświętsza

4.04.2020 r. Dzień 39. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Matka Najświętsza

(…) przedstawiłem sobie Matkę Boską na czele aniołów i świętych, jako Królową nieba i ziemi. Jej dobrotliwy uśmiech pociąga mnie i rozbudza w sercu mem ufność do Tej, która jest zarazem Matką naszą. W Niej więc mamy prawo pokładać ufność bezgraniczną. Gdyż Ona może nam wszystko uprosić u Syna Swego – kl. Alfons Mańka.