#klerykmanka / 36. Ufność

1.04.2020 r. Dzień 36. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Ufność

Przedstawiłem sobie siebie jako nędzarza, obdartego ze wszystkiego, pełnego niemocy i niezdolnego do niczego, prócz grzechu. Lecz tli się tu iskra wiary, ufności i miłości, którą we mnie sam Bóg złożył, stawam więc przed Bogiem, pełnym wszechmocy dobra, świętości i mądrości (…) Ufność więc ratuje nas szczególnie w okolicznościach, które by nas mogły doprowadzić do rozpaczy i ona czyni nas mocnymi, bo Bóg jest z nami, bo tyle posiądziemy, ile się spodziewamy. – kl. Alfons Mańka.