#klerykmanka / 29. Dziecięctwo

25.03.2020 r. Dzień 29. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Dziecięctwo

Wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca wielkiej rodziny. Znając więc fizjonomię dziecka powinniśmy na zawsze zostawić, nie te ujemne jak niestałość, niezaradność, ale tę dziecięcą prostotę, ufność całkowitą bez powątpiewań, oddanie się w ręce Boga, serdeczność. – kl. Alfons Mańka.