Rozważania Ewangelii na środę, 18 marca

Mt 5,17-19
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Jezus nie zniósł Prawa. Nie odwołał też 10 przykazań. Jezus pokazuje nam tylko, że na nasze życie można patrzeć na dwa różne sposoby. Można, tak jak np. faryzeusze, stworzyć wiele przepisów i ich przestrzegać – po to, by nie popełnić żadnego zła. Tu liczą się prawo i zasady. Akcent pada na zło, którego unikam.
Ale jest też druga droga, którą proponuje Jezus: będziesz miłował Boga, bliźniego, samego siebie… Tutaj kryterium nie jest prawo, ale miłość. I to jest o wiele bardziej wymagające! Bo wbrew pozorom łatwiej jest tylko unikać zła niż czynić dobro!
A ty który sposób dziś wybierasz?