#klerykmanka / 19. Poznanie siebie

15.03.2020 r. Dzień 19. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat:  Poznanie siebie

Poznanie siebie sprawia, że nie gardzimy bliźnimi, bo nigdy chorzy albo kalecy nie naśmiewa się z podobnie jak on chorego, chyba, że o swej chorobie zapomniał. – kl. Alfons Mańka.