Rozważania Ewangelii na piątek, 13 marca

Mt 21,33-43.45-46
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?». Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ Go miały za proroka.

Jezus mówi dziś o tobie. Od kiedy zostałeś ochrzczony, jesteś częścią tej winnicy! Ale od tego samego momentu jesteś także rolnikiem, który ma się o nią troszczyć. Troska o Kościół to zadanie nie tylko biskupów, prezbiterów i diakonów – to zadanie każdego chrześcijanina! W tej winnicy inni dbają o ciebie, ale ty też masz o nich dbać. Na tym polega miłość wzajemna.
Zastanów się, w jakim jesteś teraz momencie: więcej dajesz czy więcej bierzesz? Czasem potrzebujesz troski ze strony braci i sióstr. I to jest dobre! Nie zapominaj jednak troszczyć się także o nich!