#klerykmanka / 17. Dobry przykład

13.03.2020 r. Dzień 17. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Dobry przykład

Jezus przeszedł przez swe życie dobrze czyniąc ludziom. Na zapytanie uczniów Jana, ukazuje im dobre uczynki, bo dobre uczynki są w stanie wzruszyć serca złych, a serca dobrych utwierdzają w cnocie – kl. Alfons Mańka.