#klerykmanka / 16. Zły przykład

12.03.2020 r. Dzień 16. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Zły przykład

Ten, kto wyznaje wiarę chrześcijańską, a żyje po pogańsku, tego wina jest podwójna, nie wystarczy więc mieć prawo Boskie, umieć je, trzeba według niego postępować – kl. Alfons Mańka.